Regulamentul oficial al Promoţiei CBA SI PANASONIC TE PREMIAZĂ !!!

Regulamentul oficial al Promoţiei CBA SI PANASONIC TE PREMIAZĂ !!!

Principii generale de organizare a concursului:

Organizatorul concursului:

Organizatorul concursului denumită în continuare “CBA SI PANASONIC TE PREMIAZA!” este SC CBA NORD VEST SRL, cu sediul social în localitatea Satu Mare, B-dul. Lucian Blaga nr.400, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J30/251/2002, având cod fiscal RO14636912, cont IBAN RO 32WBAN2511000031500950, deschis la banca San Paolo Imi Bank, sucursala Satu Mare, reprezentată de d-lul Ludovic Barta, în calitate de Director General.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt si respectand legislatia in vigoare. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislaţiei aplicabile din Romania, in magazinele CBA Cash & Carry din Satu Mare, Arad si Oradea, cât şi pe site-ul www.cbanordvest.ro.

Durata şi aria de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura începând cu data de 28 noiembrie 2016 şi se va încheia la data de 17 decembrie 2016. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României, în cadrulcmagazinelor CBA Cash & Carry, din Satu Mare, Arad si Oradea.

Mecanismul concursului:

Cum se participă la concurs?

La Promoţie are dreptul să participe orice persoană fizică sau persoană juridică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații Organizatorului, precum şi rudele acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia şi materialele filmate cu participanţii şi câştigătorii acestei promoţii. Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor de mai sus precum şi a imaginii participanţilor la această promoţie nu va fi de natură a crea nici un fel de obligaţii, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.

Pentru a participa la concurs, clientul trebuie sa achiziţioneze produse de minim 50 ron printre care minim 1 produs PANASONIC( lanternă, baterii sau bec), produse ce fac obiectul promoţiei din pliantul CBA Cash&Carry in perioada 28 noiembrie – 17 decembrie 2016 , să trimită bonul de casă scanat împreună cu datele sale (nume, prenume, număr de telefon, adresă) pe adresa de email: premii@cbanordvest.ro.

Premiul concursuluii constă în:

1 buc. Televizor PANASONIC LED VIERA TX-49DS500E diagonala 123 cm

Valoarea premiului : 3099 RON cuTVA

Tragerea la sorţi şi acordarea premiilor:

Tragerea la sorţi va avea loc în data de 21.12.2016 ( miercuri ), iar premiul se vor ridica de la magazinul unde au fost achiziţionate produsele. Câştigătorul concursului va fi desemnat cu ajutorul platformei random.org în prezenţa membrilor comisiei de organizare şi validare. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic, în cazul în care nu răspund la telefon, sau sunt plecaţi din localitate au termen pana în data de 30 decembrie 2016 să-şi ridice premiul. După această dată premiul va rămâne in posesia Organizatorului, câştigătorul pierzându-şi orice drept asupra acestuia. Ceremonia de înmânare a premiului, se va face, sub directa supraveghere a unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului. Premiile se ridică de către câştigător prin prezentarea unui act de identitate. Numele câştigătorului, precum şi premiul acordat, vor fi făcute publice pe website-ul www.cbanordvest.ro si pe pagina de facebook. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia..

Întreruperea promoţiei:

Concursul va putea fi intrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorilor determinată de cauze ce fac imposibilă continuarea concursului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de web. Întreruperea concursului din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina organizatorilor în raporturile cu participanţii.

Dispoziţii finale:

Participanţii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului duce la anularea automată a câştigurilor. Imaginea premiului este cu titlu de prezentare.
Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC CBA NORD VEST SRL, cu sediul social în localitatea Satu Mare, B-dul.Lucian Blaga nr.400, Departament Marketing, până la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

SC CBA NORD VEST SRLComenzi Online