!-- -->

Tombola Mos Craciun 2013

tombola-e1385458375575

Regulamentul oficial al Promoţiei :

TOMBOLA LUI MOŞ CRĂCIUN!!!

1. Principii generale de organizare a tombolei:

1.1 Organizatorul tombolei :
Organizatorul tombolei denumită în continuare “Tombola” este SC CBA NORD VEST SRL, cu sediul social în localitatea Satu Mare, B-dul. Lucian Blaga nr.400, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J30/251/2002, având cod fiscal RO14636912, cont IBAN RO 32WBAN2511000031500950, deschis la banca San Paolo Imi Bank, sucursala Satu Mare, reprezentată de d-lul Ludovic Barta, în calitate de Director General.
Tombola se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt si respectand legislatia in vigoare. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislaţiei aplicabile din Romania, in reţeaua de magazine CBA cât şi pe site-ul www.cbanordvest.ro.
1.2 Durata şi aria de desfăşurare a tombolei:
Tombola se va desfăşura începând cu data de 4 decembrie 2013 şi se va încheia la data de 24 decembrie 2013. Tombola este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în reţeaua de magazine CBA, din judeţele Satu Mare, Bihor, Maramureş, Sălaj, Arad, Timiş, Suceava, Cluj.
1.3 Mecanismul tombolei: Cum se participă la tombolă?: La Promoţie are dreptul să participe orice persoană fizică sau persoană juridică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații Organizatorului, şi asociaţii/acţionarii, administratorii şi angajaţii lanţului de magazine CBA, precum şi rudele acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia şi materialele filmate cu participanţii şi câştigătorii acestei promoţii. Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor de mai sus precum şi a imaginii participanţilor la această promoţie nu va fi de natură a crea nici un fel de obligaţii, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.
Pentru a participa la tombolă clientul trebuie sa achiziţioneze minim 5 (cinci) produse diferite, produse ce fac obiectul promoţiei lunii decembrie (Pliantul valabil 4 - 24 decembrie 2013) , să noteze, datele sale (nume, prenume, număr de telefon, adresă), pe spatele bonului fiscal şi să îl introducă in urnele special amenajate la casele de marcat, din incinta magazinelor afiliate CBA.
Premiile tombolei:
1.4 Premiile tombolei constau în :
• 1 BUC. TELEVIZOR LCD
• 1 BUC. EXPRESSO DE CAFEA
• 1 BUC. ROBOT DE BUCĂTĂRIE
• 1 BUC. APARAT FOTO DIGITAL
• 1 BUC. TABLETĂ
• 50 COŞURI CADOU ÎN VALOARE DE 150 LEI FIECARE
Valoarea totală a premiilor : 10.000 RON + TVA
2. Tragerea la sorţi şi acordarea premiilor:
Tragerea la sorţi va avea loc în data de 07.01.2014 ( marţi ), iar premiile se vor ridica de la magazinele unde au fost achiziţionate produsele. Câştigătorii tombolei vor fi desemnaţi prin extragerea bonurilor fiscale introduse în urnă, în prezenţa membrilor comisiei de organizare şi validare. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic, în cazul în care nu răspund la telefon, sau sunt plecaţi din localitate au termen pana în data de 15 ianuarie 2014 să-şi ridice premiul. După această dată premiul va rămâne in posesia Organizatorului, câştigătorul pierzându-şi orice drept asupra acestuia. Ceremonia de înmânare a premiilor, se va face, sub directa supraveghere a unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului. Premiile se ridică de către câştigători prin prezentarea unui act de identitate. În situaţia în care unul dintre câştigători nu este prezent la înmânarea premiului, acesta îi va fi transmis ulterior. Numele câştigătorilor prin tragere la sorţi, precum şi premiile acordate, vor fi făcute publice pe website-ul www.cbanordvest.ro. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia în bani.
3. Întreruperea promoţiei:
Concursul va putea fi intrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorilor determinată de cauze ce fac imposibilă continuarea concursului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de web. Întreruperea concursului din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina organizatorilor în raporturile cu participanţii.
4. Dispoziţii finale:
Participanţii la această tombolă sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului tombolei duce la anularea automată a câştigurilor. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Eventualele reclamaţii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC CBA NORD VEST SRL, cu sediul social în localitatea Satu Mare, B-dul.Lucian Blaga nr.400, Departament Marketing, până la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

SC CBA NORD VEST SRL
Satu Mare