Tombolă CBA

Tombolă CBA

Începând cu sosirea primăverii, de 1 martie dăm și noi startul Tombolei CBA!

Dacă îți faci cumpărăturile din unul din cele 3 magazine C+C din Arad, Oradea sau Satu Mare ai șansa să câștigi una din cele 9 biciclete puse la bătaie la tombolă. Tot ce trebuie să faci este să achiziționezi produse în valoare de cel puțin 300 de Lei pentru a primi un bilet de tombolă, îl completezi cu datele personale, introduci biletul în urnă și poți fi fericitul câștigător al unei biciclete de teren profesională MTB Csepel Woodlands PRO 27.5!

 

Regulamentul oficial al tombolei:

TOMBOLĂ CBA

 1. Principii generale de organizare a tombolei:
  1. Organizatorul tombolei:

Organizatorul tombolei denumită în continuare “Tombolă CBA” este SC CBA NORD VEST SRL, cu sediul social în localitatea Satu Mare, B-dul. Lucian Blaga nr.400, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J30/251/2002, având cod fiscal RO14636912, cont IBAN RO 32WBAN2511000031500950, deschis la banca San Paolo Imi Bank, sucursala Satu Mare, reprezentată de d-lul Ludovic Barta, în calitate de Director General.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament. Termenii și condițiile Regulamentului, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt și respectând legislația în vigoare. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania, în magazinele C+C CBA, pe pagina de facebook şi pe site-ul www.cbanordvest.ro.

 1. Durata şi aria de desfăşurare a tombolei:

Tombola se va desfăşura începând cu data de 01 martie 2019 şi se va încheia la data de 15 mai 2019.  Tombola este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în magazinele C+C CBA, din orașele Satu Mare, Oradea și Arad.

 1. Mecanismul tombolei: Cum se participă la tombolă?:

     La tombolă are dreptul să participe orice persoană fizică sau persoană juridică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații Organizatorului, precum şi rudele acestora.

 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia şi materialele filmate cu participanţii şi câştigătorii acestei tombole.
 2. Pentru a participa la tombolă clientul trebuie sa achiziţioneze produse in valoare totală de minim 300 ron cu TVA pe un bon fiscal, să noteze datele sale (nume, prenume, număr de telefon, email, localitate, nr. document) pe biletul de participare primit la casele de marcat. După completare îl prezintă casierei pentru validare și aceasta îl introduce în una din urnele de la casele de marcat.
 3. Un client poate participa la tombolă cu mai multe cupoane completate atâta timp cât bonul de cumpărături depășește suma specificată la Puctul 1 e) din Regulament:
 • Bon fiscal de 300 de lei = 1 bilet de tombolă
 • Bon fiscal în valoare multiplă de 300 Lei = număr multiplu de bilete de tombolă
  1. Premiile tombolei constă în:
 • 9 bucăți biciclete MTB Csepel Woodlands PRO 27.5 + accesorii: cască, bidon, mănuși, suport bidon (câte 3 bucăți pentru fiecare punct de lucru: Arad, Oradea, Satu Mare).

 

 1. Tragerea la sorţi şi acordarea premiilor:

Tragerea la sorţi va avea loc în data de 17 mai 2019 (vineri), iar premiile se vor ridica de la magazinele unde au fost achiziţionate produsele.

 1. Câştigătorii tombolei vor fi desemnaţi prin extragerea biletelor de participare introduse în urne, în prezenţa membrilor comisiei de organizare şi validare.
 2. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii telefonic, iar în cazul în care participantul nu răspunde, se va anunța și prin e-mail.
 3. În cazul în care nu răspund la telefon/e-mail sau sunt plecaţi din localitate, au termen până în data de 01 iunie 2019 să-şi ridice premiul. După această dată premiul va rămâne in posesia Organizatorului, câştigătorul pierzându-şi orice drept asupra acestuia.
 4. Premiile se ridică personal de către câştigători prin prezentarea unui act de identitate, la magazinele C+C unde sunt expuse bicicletele. Numele câştigătorilor prin tragere la sorţi, precum şi premiile acordate, vor fi făcute publice pe pagina de facebook si website-ul cbanordvest.ro.
 5. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia în bani.
 6. În cazul în care un câștigător nu își revendică premiul, nu răspunde la email/telefon în termenul prevăzut la Punctul 2 c. din prezentul articol, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament, acesta este considerat câștigător nevalidat și va pierde orice drept asupra premiului câștigat.
 7. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate referitor la lipsa de acuratețe a datelor completate de membru și care are drept consecință imposibilitatea contactării prin email/telefonic în eventualitatea în care un participant este desemnat câștigător.

 

 1. Confidențialitatea datelor:
  • Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul, se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta  Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
  • Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
 • Întreruperea promoţiei:

Concursul va putea fi intrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorilor determinată de cauze ce fac imposibilă continuarea concursului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de web. Întreruperea concursului din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina organizatorilor în raporturile cu participanţii.

 • Dispoziţii finale:

Participanţii la această tombolă sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului tombolei duce la anularea automată a câştigurilor. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare. Eventualele reclamaţii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe următoarea adresă: SC CBA NORD VEST SRL, cu sediul social în localitatea Satu Mare, B-dul.Lucian Blaga nr.400, Departament Marketing, până la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

 

SC CBA NORD VEST SRL

            Satu MareComenzi Online